Liberalizm wbrew rynkowi? [case study]

Niniejszy wpis zainspirowany został wydarzeniami mającymi miejsce niedawno w moim mieście. Grupa osób, prawdopodobnie w stanie znacznego już upojenia alkoholowego, zrobiła sobie zdjęcie przed pomnikiem jednego z żołnierzy wyklętych. Zdjęcie było niestosowne, ponieważ znajdujące się na nim postaci leżały w kwiatach złożonych przed pomnikiem, trzymając w zębach pojedyncze kwiaty, zakładając sobie na głowy wstęgi z […]

Liberalizm niemetafizyczny

Wydaje się, że obecnie największą słabością liberalnej części naszej opozycji parlamentarnej, jest całkowity brak pomysłu na siebie i budowania alternatyw w stosunku do obecnie panujących. Ten brak alternatyw obecnie objawia się w stopniowym odzyskiwaniu przez PO pozycji głównego adwersarza PiS. Zjawisko to obecnie następuje głównie kosztem poparcia dotychczas udzielanego .Nowoczesnej. Zaraz po wyborach wydawało się, […]