O autorze

Pochodzący z Wałbrzycha doktorant na UWr, praktykujący prawnik i pragmatysta. Zajmuje się filozofią prawa i polityki, przede wszystkim miejscem, rolą i legitymizacją prawa i prawników w Polsce.