O autorze

Pochodzący z Wałbrzycha doktorant na UWr, praktykujący prawnik i pragmatysta. Zajmuje się filozofią prawa i polityki, przede wszystkim relacją prawa i polityki, a także miejscem, rolą i legitymizacją prawników w polskiej demokracji.